Várhegyi Gábor szakmai életrajza

Személyes adatok

      Született: Budapest, 1947

      Nős, két felnőtt gyerek

Cím

      1112 Budapest, Eper u. 2/A
Email:

Telefon: 246 1894, mobil: 06 30 4153243

Fokozatok

      1994: Doct. Habil., BME

      1992: Kémiai tudomány doktora, MTA

      1980: Kémiai tudomány kandidátus, MTA (ennek alapján később a BME PhD fokozatot adott)

      1973: Természettudományi doktorátus, ELTE

      1970: Okl. vegyész ELTE

Munkakörök

      2013. júl. 1 – Független tudományos kutató

      2013. júl. 1 – Külső tanácsadó az MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézetében. Korábbi pozíciói az intézetben és jogelődeinél: a Hőbomlási Folyamatok Csoport vezetője (2008-2013); a Környezetkémiai Osztály vezetője (1999-2007); a Termikus Analízis osztály vezetője (1998); a Makromolekuláris Kémiai Osztály vezetője (1996-1997); tud. tanácsadó (1992-2013), tud. főmunkatárs (1980-1992); tud. munkatárs (1973 - 1979)

Projektek

      2014-2017: Résztvevő az alábbi norvégiai projektben: Enabling the biocarbon value chain for energy (BioCarb+, http://www.sintef.no/Projectweb/BioCarb/Enabling-the-biocarbon-value-chain-for-energy-BioCarb/ )

      2008 - 2012: A "Biomassza hasznosítás kémiai alapfolyamatainak tanulmányozása" c. OTKA pályázat vezetője.  (Résztvevő intézetek:  MTA KK AKI, BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Pannon Egyetem, Környezeti és Informatikai Kooperációs Kutató Központ.  A zárójelentés itt látható.)

      2005 - 2007: A magyar team vezetője a "Biochar based co-generation alternative (BioCoAl)" elnevezésű EU LIFE projektben

      1995 - 2005 Biomassza és más tüzelőanyagok kutatásával kapcsolatos hazai projektek vezetője (két OTKA, egy AKP/MTA és egy, a Környezetvédelmi Minisztérium által támogatott projekt)

      1993 - 1996: A magyar team vezetője a "Fuel reactivity and release of pollutants and alkali vapours in pressurized solid fuel combustion for combined cycle power generation" című EU Joule II projektben (JOU2CT920037)

      1990 - 1997: Két egymást követő biomassza kutatási projekt magyarországi vezetője, melyeket a Magyar - Amerikai TéT alap támogatott

Kutatási területek

      Biomassza anyagok más szilárd energiahordozók hőbomlási és égési/elgázosítási tulajdonságai

      Reakciókinetikai kiértékelés és modellezés tetszőleges hőmérséklet - idő függvények esetén, összetett modellek alkalmazásával

      Szoftver fejlesztés mérési adatok gyűjtéséhez, feldolgozásához és modellezéséhez

Külföldi tapasztalatok

      2005 – : Norwegian University of Science and Technology és SINTEF Energy Research (Trondheim, Norvégia).  Téma: biomassza kutatás és PhD kurzusokon való tanítás

      2007-2009: China University of Petroleum, Sandong, Kína.  Téma: biomassza kutatás (2 tanulmányút.  Vendégprofesszori kinevezés 2009-2014)

      1987 - 2000: Hawaii Natural Energy Institute of the University of Hawaii, USA. Téma: Biomassza alapú faszén előállítása és tulajdonságai (összesen 18 hónap ott-tartózkodás)

      1996: National Institute for Resources and Environment, Japan. Téma: biomassza anyagok termikus konverziója (két hónap)

      1973 - 1974: École Polytechnique, Paris, France. Téma: termodinamika (féléves posztdoktori ösztöndíj)

Tudományos közélet

      Az MTA Termoanalitikai Munkabizottságának elnöke

      A Magyar Égéstudományi Bizottság tagja

Publikációs adatok

      109 angol nyelvű közlemény szerzője/társzerzője (lista itt található).

      A Google Scholar kb. 7000 idézetet tart nyílván azokra a cikkekre, melyekben Várhegyi Gábor szerző vagy társszerző (https://scholar.google.hu/citations?user=rQE887IAAAAJ&hl=en).

      A Magyar Tudományos Művek Tárában nyilvántartott független idézetek száma 4806.

(Lásd https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10007012, és ezen belül az „Általános értékelő táblázat”.)

      Egy közlemény [Várhegyi et al., 1997] a Journal of Analytical and Applied Pyrolysis  c. Elsevier  folyóirat cikkei közül a negyedik legidézettebb a Scopus adatai szerint.  (Az idézettség szerinti lista eleje itt látható.)

      Egy közlemény [Antal and Várhegyi, 1995] az Industrial & Engineering Chemistry című, az American Chemical Society által kiadott szakfolyóirat cikkei közül a 14. legidézettebb a Scopus adatai szerint.  (Az idézettség szerinti lista eleje itt látható.)